Osnovice osiguranja


Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća građane koji sami plaćaju doprinos za penzije da od uplate za avgust 2014. važe nove osnovice osiguranja koje su više u odnosu na prethodni period zbog povećanja prosečne zarade u poslednjem kvartalu za 7,5 odsto. Istovremeno, od 1. avgusta stopa doprinosa je povećana za 8,3 procenta, odnosno sa 24 na 26 odsto, što se odražava na veće nominalne iznose doprinosa u odnosu na prethodni kvartal.

Građani mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica osiguranja, nezavisno od stručne spreme koju imaju. Po Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najniža osnovica iznosi 35 odsto prosečne republičke zarade iz prethodnog tromesečja, što je 21.716 dinara, a najviša pet prosečnih plata, odnosno 310.230 dinara.

Doprinos za penzijsko-invalidsko osiguranje je 26 odsto, što znači da će se mesečni izdatak kretati u rasponu od 5.646,16 do 80.659,80 dinara. Ovi iznosi primenjivaće se za uplate doprinosa za avgust, septembar i oktobar 2014. godine.  

 

OSNOVICA OSIGURANJA

U PROCENTIMA

DOPRINOS (MESEČNO)
U DINARIMA
21.716 35 5.646,16
24.818 40 6.452,68
33.505 54 8.711,30
40.330 65 10.485,80
49.637 80 12.905,62
53.980 87 14.034,80
71.353 115 18.551,78
78.798 127 20.487,48
96.171 155 25.004,46
124.092 200 32.263,92
186.138 300 48.395,88
248.184 400 64.527,84
310.230 500 80.659,80


OSNOVICE ZA PRETHODNI KVARTAL

 • Za preduzetnike, osnivače privrednog društva, advokate...
  Najniža osnovica osiguranja, od 1. 8. 2014. do 31. 10. 2014. godine, iznosi 21.716 dinara, a najviša 314.960 (od 1. 10. 2014. do 31. 10. 2014. godine).
 • Za umetnike, sveštenike, verske službenike, poljoprivrednike...
  Najniža osnovica za celu 2014. godinu iznosi 22.282 dinar.
   
 • Zа nаše grаđаne zаposlene u inostrаnstvu
  Osnovicа zа celu 2014. godinu iznosi 63.664 dinаrа.
   
 • Osiguranici po ugovoru
  Procenjena najviša godišnja osnovica za 2014. iznosi 3.850.101 dinara.

  /STOPA DOPRINOSA za sve kategorije je 26 odsto/


   


Limit za doprinose

Nаjvišа godišnjа osnovicа nа koju se plаćа penzijsko-invаlidsko osigurаnje iznosi pet prosečnih zаrаdа. Doprinos se plаćа nа svа primаnjа, uključujući honorаre, ugovore o delu, povremene i privremene poslove, nаknаde zа člаnstvo u uprаvnim i nаdzornim odborimа. Nаjvišа osnovicа zа 2012. godinu je 3.445.800 dinаrа, pа grаđаni koji su ukupno zаrаdili više od ove sume i nа to plаtili doprinose imаju prаvo dа im se novаc vrаti.

Akontаcijа nаjviše osnovice zа 2013. godinu iznosi 3.752.476 dinаrа.

Najviše godišnje osnovice od 2003. godine