Osnovice osiguranja


Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća građane koji sami plaćaju doprinos za penzije da od uplate za avgust 2016. godine važe nove osnovice osiguranja koje su u odnosu na prethodni period više za 6,6 odsto (zbog usklađivanja sa kretanjem zarada u prethodnom kvartalu). 

Građani mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica osiguranja, nezavisno od stručne spreme koju imaju. Po Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najniža osnovica iznosi 35 odsto prosečne republičke zarade iz prethodnog tromesečja, što je 22.400 dinara, a najviša pet prosečnih plata, odnosno 320.005 dinara.

Doprinos za penzijsko-invalidsko osiguranje je 26 odsto, što znači da će se mesečni izdatak kretati u rasponu od 5.824,00 do 83.201,30 dinara. Ovi iznosi primenjivaće se za uplate doprinosa za avgust, septembar i oktobar 2016. godine.

 

OSNOVICA OSIGURANJA

U PROCENTIMA

DOPRINOS (MESEČNO)
U DINARIMA
22.400 35 5.824.00
25.600 40 6.656.00
34.560 54 8.985.60
41.601 65 10.816.26
51.201 80 13.312.26
55.681 87 14.477.06
73.601 115 19.136.26
81.281 127 21.133.06
99.202 155 25.792.52
128.002 200 33.280.52
192.003 300 49.920.78
256.004 400 66.561.04
320.005 500 83.201,30


OSNOVICE ZA PRETHODNI KVARTAL

 • Za preduzetnike, osnivače privrednog društva, advokate...
  Najniža osnovica osiguranja, od 1. 8. 2016. do 31. 10. 2016. godine, iznosi 22.400 dinara, a najviša 318.495 (od 1. 9. 2016. do 30. 9. 2016. godine).
 • Za umetnike, sveštenike, verske službenike, poljoprivrednike...
  Najniža osnovica za celu 2016. godinu iznosi 22.449 dinar.
   
 • Zа nаše grаđаne zаposlene u inostrаnstvu
  Osnovicа zа celu 2016. godinu iznosi 64.139 dinаrа.
   
 • Osiguranici po ugovoru
  Procenjena najviša godišnja osnovica za 2016. iznosi 3.668.700 dinara.

  /STOPA DOPRINOSA za sve kategorije je 26 odsto/


   


Limit za doprinose

Nаjvišа godišnjа osnovicа nа koju se plаćа penzijsko-invаlidsko osigurаnje iznosi pet prosečnih zаrаdа. Doprinos se plаćа nа svа primаnjа, uključujući honorаre, ugovore o delu, povremene i privremene poslove, nаknаde zа člаnstvo u uprаvnim i nаdzornim odborimа. Nаjvišа osnovicа zа 2015. godinu je 3.668.700 dinаrа, pа grаđаni koji su ukupno zаrаdili više od ove sume i nа to plаtili doprinose imаju prаvo dа im se novаc vrаti.

Akontаcijа nаjviše osnovice zа 2016. godinu iznosi 3.668.700 dinаrа.

Najviše godišnje osnovice od 2003. godine