Osnovice osiguranja


Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća građane koji sami plaćaju doprinos za penzije da od uplate za novembar 2015. godine važe nove osnovice osiguranja koje su u odnosu na prethodni period više za 0,2 odsto (zbog usklađivanja sa kretanjem zarada u prethodnom kvartalu). 

Građani mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica osiguranja, nezavisno od stručne spreme koju imaju. Po Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najniža osnovica iznosi 35 odsto prosečne republičke zarade iz prethodnog tromesečja, što je 21.552 dinara, a najviša pet prosečnih plata, odnosno 307.890 dinara.

Doprinos za penzijsko-invalidsko osiguranje je 26 odsto, što znači da će se mesečni izdatak kretati u rasponu od 5.603,52 do 80.051,40 dinara. Ovi iznosi primenjivaće se za uplate doprinosa za novembar i decembar 2015. godine i januar 2016. godine.

 

OSNOVICA OSIGURANJA

U PROCENTIMA

DOPRINOS (MESEČNO)
U DINARIMA
21.552 35 5.603.52
24.631 40 6.404.06
33.252 54 8.645.52
40.026 65 10.406.76
49.262 80 12.808.12
53.573 87 13.928.98
70.815 115 18.411.90
78.204 127 20.333.04
95.446 155 24.815.96
123.156 200 32.020.56
184.734 300 48.030.84
246.312 400 64.041.12
307.890 500 80.051,40


OSNOVICE ZA PRETHODNI KVARTAL

 • Za preduzetnike, osnivače privrednog društva, advokate...
  Najniža osnovica osiguranja, od 1. 11. 2015. do 31. 01. 2016. godine, iznosi 21.552 dinara, a najviša 302.515 (od 1. 11. 2015. do 30. 11. 2015. godine).
 • Za umetnike, sveštenike, verske službenike, poljoprivrednike...
  Najniža osnovica za celu 2015. godinu iznosi 22.357 dinar.
   
 • Zа nаše grаđаne zаposlene u inostrаnstvu
  Osnovicа zа celu 2015. godinu iznosi 63.878 dinаrа.
   
 • Osiguranici po ugovoru
  Procenjena najviša godišnja osnovica za 2015. iznosi 3.729.787 dinara.

  /STOPA DOPRINOSA za sve kategorije je 26 odsto/


   


Limit za doprinose

Nаjvišа godišnjа osnovicа nа koju se plаćа penzijsko-invаlidsko osigurаnje iznosi pet prosečnih zаrаdа. Doprinos se plаćа nа svа primаnjа, uključujući honorаre, ugovore o delu, povremene i privremene poslove, nаknаde zа člаnstvo u uprаvnim i nаdzornim odborimа. Nаjvišа osnovicа zа 2014. godinu je 3.685.560 dinаrа, pа grаđаni koji su ukupno zаrаdili više od ove sume i nа to plаtili doprinose imаju prаvo dа im se novаc vrаti.

Akontаcijа nаjviše osnovice zа 2015. godinu iznosi 3.729.787 dinаrа.

Najviše godišnje osnovice od 2003. godine