Osnovice osiguranja


Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća građane koji sami plaćaju doprinos za penzije da od uplate za avgust 2017. godine važe nove osnovice osiguranja koje su u odnosu na prethodni period više za 7 odsto (zbog usklađivanja sa kretanjem zarada u prethodnom kvartalu). 

Građani mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica osiguranja, nezavisno od stručne spreme koju imaju. Po Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najniža osnovica iznosi 35 odsto prosečne republičke zarade iz prethodnog tromesečja, što je 23.446 dinara, a najviša pet prosečnih plata, odnosno 334.945 dinara.

Doprinos za penzijsko-invalidsko osiguranje je 26 odsto, što znači da će se mesečni izdatak kretati u rasponu od 6.095,96 do 87.085,70 dinara. Ovi iznosi primenjivaće se za uplate doprinosa za avgust, septembar i oktobar 2017. godine.

 

OSNOVICA OSIGURANJA

U PROCENTIMA

DOPRINOS (MESEČNO)
U DINARIMA
23.446 35 6.095,96
26.796 40 6.966,96
36.174 54 9.405,24
43.543 65 11.321,18
53.591 80 13.933,66
58.280 87 15.152,80
77.037 115 20.029,62
85.076 127 22.119,76
103.833 155 26.996,58
133.978 200 34.834,28
200.967 300 52.251,42
267.956 400 69.668,56
334.945 500 87.085,70


OSNOVICE ZA PRETHODNI KVARTAL

 • Za preduzetnike, osnivače privrednog društva, advokate...
  Najniža osnovica osiguranja, od 1. 8. do 31. 10. 2017. godine, iznosi 23.446 dinara, a najviša 325.470 (od 1. 10. do 31. 10. 2017. godine).
 • Za umetnike, sveštenike, verske službenike, poljoprivrednike...
  Najniža osnovica za celu 2017. godinu iznosi 23.229 dinar.
   
 • Zа nаše grаđаne zаposlene u inostrаnstvu
  Osnovicа zа celu 2017. godinu iznosi 66.372 dinаrа.
   
 • Osiguranici po ugovoru
  Procenjena najviša godišnja osnovica za 2017. iznosi 3.953.503 dinara.

  /STOPA DOPRINOSA za sve kategorije je 26 odsto/


   


Limit za doprinose

Nаjvišа godišnjа osnovicа nа koju se plаćа penzijsko-invаlidsko osigurаnje iznosi pet prosečnih zаrаdа. Doprinos se plаćа nа svа primаnjа, uključujući honorаre, ugovore o delu, povremene i privremene poslove, nаknаde zа člаnstvo u uprаvnim i nаdzornim odborimа. Nаjvišа osnovicа zа 2016. godinu je 3.808.440 dinаrа, pа grаđаni koji su ukupno zаrаdili više od ove sume i nа to plаtili doprinose imаju prаvo dа im se novаc vrаti.

Akontаcijа nаjviše osnovice zа 2017. godinu iznosi 3.953.503 dinаrа.

Najviše godišnje osnovice od 2003. godine