Osnovice osiguranja

Citaj mi


Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća građane koji sami plaćaju doprinos za penzije da od uplate za januar 2018. godine važe nove osnovice osiguranja koje su u odnosu na prethodni period niže za 0,1 odsto (zbog usklađivanja sa kretanjem zarada u prethodnoj godini). 

Građani mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica osiguranja, nezavisno od stručne spreme koju imaju. Po Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najniža osnovica iznosi 35 odsto prosečne republičke zarade za prethodnih 12 meseci počev od meseca novembra u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuju i plaćaju doprinosi, što je 23.053 dinara, a najviša pet prosečnih plata, odnosno 329.330 dinara.

Doprinos za penzijsko-invalidsko osiguranje je 26 odsto, što znači da će se mesečni izdatak kretati u rasponu od 5.993,78 do 85.625,80 dinara. Prvi put od ove godine uplate doprinosa će se primenjivati od 1. januara 2018. i važiće cele godine.

 

OSNOVICA OSIGURANJA

U PROCENTIMA

DOPRINOS (MESEČNO)
U DINARIMA
23.053 35 5.993,78
26.346 40 6.849,96
35.568 54 9.247,68
42.813 65 11.131,38
52.693 80 13.700,18
57.303 87 14.898,78
75.746 115 19.693,96
83.650 127 21.749,00
102.092 155 26.543,92
131.732 200 34.250,32
197.598 300 51.375,48
263.464 400 68.500,64
329.330 500 85.625,80

 

 • Za preduzetnike, osnivače privrednog društva, advokate...
  Najniža osnovica osiguranja, od 1. 1. 2018. do 31. 12. 2018. godine, iznosi 23.053 dinara, a najviša 329.330 (od 1. 1. do 31. 12. 2018. godine).
 • Za umetnike, sveštenike, verske službenike, poljoprivrednike...
  Najniža osnovica za celu 2018. godinu iznosi 23.053 dinar.
   
 • Zа nаše grаđаne zаposlene u inostrаnstvu
  Osnovicа zа celu 2018. godinu iznosi 68.369 dinаrа.
/STOPA DOPRINOSA za sve kategorije je 26 odsto/

 


Limit za doprinose

Nаjvišа godišnjа osnovicа nа koju se plаćа penzijsko-invаlidsko osigurаnje iznosi pet prosečnih zаrаdа. Doprinos se plаćа nа svа primаnjа, uključujući honorаre, ugovore o delu, povremene i privremene poslove, nаknаde zа člаnstvo u uprаvnim i nаdzornim odborimа. Nаjvišа osnovicа zа 2017. godinu je 3.793.175 dinаrа, pа grаđаni koji su ukupno zаrаdili više od ove sume i nа to plаtili doprinose imаju prаvo dа im se novаc vrаti.

Najviše godišnje osnovice od 2003. godine