Ostvarivanje prava

Citaj mi

Isplata penzija

Penzije i novčane naknade iz penzijskog i invalidskog osiguranja isplaćuju se na jedan od sledećih načina:

  • na kućnu adresu korisnika /primaoca/ putem naloga za isplatu, pri čemu troškove dostave na kućnu adresu snosi korisnik;
  • na tekući račun korisnika /primaoca/ otvoren kod poslovne banke, uz troškove koje snosi korisnik, a u skladu sa poslovnom politikom banke;
  • na račun ustanove u kojoj je korisnik penzije ili novčane naknade smešten;
  • na devizni račun korisnika /primaoca/ otvoren u državi u kojoj korisnik ima prebivalište, uz troškove koje snosi korisnik, a u skladu sa poslovnom politikom banke.

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi