Ostvarivanje prava


Usklađivanje penzija

Penzije i novčane naknade se od 1. aprila i 1. oktobra tekuće godine usklađuju, na osnovu statističkih podataka, sa kretanjem potrošačkih cena na teritoriji Republike u prethodnih šest meseci, s tim što se predviđa mogućnost usklađivanja penzija od 1. aprila uzimajući u obzir i rast bruto domaćeg proizvoda (ako bruto domaći proizvod u kalendarskoj godini realno poraste iznad 4%, penzija se usklađuje u procentu koji predstavlja zbir procenta rasta, odnosno pada potrošačkih cena i procenta koji predstavlja razliku između realne stope rasta BDP i stope od 4%).

Prelaznim odredbama Zakona predviđeno je da se izuzetno:

  • od 1. decembra 2010. godine penzije povećaju za 2%;
  • od 1. aprila 2011. godine penzije usklađuju sa kretanjem potrošačkih cena u Republici u prethodna tri meseca
  • od 1. oktobra 2011. godine i 1. aprila 2012. godine usklađivanje vrši u procentu koji predstavlja zbir procenta rasta, odnosno pada potrošačkih cena u Republici u prethodnih šest meseci i procenta koji predstavlja polovinu realne stope rasta BDP u prethodnoj kalendarskoj godini.