Ostvarivanje prava


Usklađivanje penzija

Penzija se od 1. aprila tekuće godine usklađuje sa kretanjem potrošačkih cena na teritoriji Republike Srbije u prethodnih šest meseci. Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako bruto domaći proizvod u prethodnoj kalendarskoj godini realno poraste iznad 4%, penzija se usklađuje od 1. aprila tekuće godine u procentu koji predstavlja zbir procenta rasta, odnosno pada potrošačkih cena na teritoriji Republike Srbije u prethodnih šest meseci i procenta koji predstavlja razliku između realne stope rasta bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj kalendarskoj godini i stope od 4%. Penzija se od 1. oktobra tekuće godine usklađuje sa kretanjem potrošačkih cena na teritoriji Republike Srbije u prethodnih šest meseci. Isplata usklađene penzije teče od isplate aprilske odnosno oktobarske penzije. Usklađivanje penzije vrši se na osnovu podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike o kretanju potrošačkih cena za period oktobar prethodne godine - mart tekuće godine, odnosno za period april - septembar tekuće godine, kao i o kretanju bruto domaćeg proizvoda.

Izuzetno, penzija se usklađuje:

  • u aprilu 2015. godine, tako što će se povećati za 0,5%;
  • u oktobru 2015. godine, tako što će se povećati za 0,5%;
  • u aprilu 2016. godine, tako što će se povećati za 0,5%;
  • u oktobru 2016. godine, tako što će se povećati za 0,5%.