Osiguranje

Citaj mi

Putem administrativne zabrane korisnici penzija mogu plaćati osiguranje imovine, života, automobila (otplata na rate) u sledećim osiguravajućim društvima.

Spisak osiguravajućih društava

NAZIV

ADRESA

TELEFON

WWW

 AD „DDOR GARANT”

 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 12/4

011/3036-142

 garant-penzije.eu

 AD „DUNAV“

 Beograd, Makedonska 4

0800-386286

 dunav.com

 ADO „GENERALI OSIGURANJE SRBIJA“

 Beograd, Vladimira Popovića 8

011/2220-555

 generali.rs

 AD „MILENIJUM“

 Beograd, Kneza Miloša 82/1

011/7152-300

 milenijum-osiguranje.rs

 AD „UNIQA“

 Beograd, Milutina Milankovića 134g

011/2024-100

 uniqa.rs

 ADO „TRIGLAV OSIGURANJE“

 Beograd, Milutina Milankovića 7a

011/3305-100

 triglav.rs

 DDOR „NOVI SAD“

 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 8

021/480-2222

 ddor.co.rs

 ADO „MERKUR”

 Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6

011/7852-733

 merkur.rs 

 ADO „WIENER STADTISCHE”

 Beograd, Trešnjinog cveta 1

011/2209-800 

 wiener.co.rs 

 AD "SAVA OSIGURANJE"

 Beograd, Bulevar Vojvode Mišića 51

011/3644-888

 sava-osiguranje.rs 

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi