*

Обавештавамо грађане да је Фонд ПИО, у складу са забраном непосредног пријема странака у службеним просторијама, омогућио електронски пријем захтева за остваривање права на пензију и осталих права из ПИО, доставом захтева на мејл адресу e-salter@pio.rs.

Осим електронски, захтеви се могу достављати и преко поште, а датум пријема захтева биће датум слања мејла, односно поштанске пошиљке.

Детаљније информације доступне су на насловној страни сајта Фонда www.pio.rs

Датум

Подели

<