*

Накнада погребних трошкова која се исплаћује лицима која су сносила трошкове сахране преминулих корисника у 2020. години износиће 41.650,00 динара за све категорије корисника пензија.

Датум

Подели

<