*

Поводом примене Споразума између Републике Србије и Руске Федерације о социјалном осигурању од стране Пензијског фонда Руске Федерације (ПФРФ) добијено је обавештење о изменама у законодавству Руске Федерације, које се састоји у следећем:

Законом Руске Федерације „О пензијском осигурању“ број 400 – Ф3 од 28. децембра 2013, промењени су услови и структура пензијског осигурања у погледу подизања старосне границе за одлазак у пензију, као и смрти издржаваоца за одређене категорије грађанства. Измене се спроводе постепено од 2019. године, тако да ће реформа бити завршена 2028. године. Старосна граница за одлазак у пензију повећана је за пет година, тако да сада за жене износи 60, а за мушкарце 65 година.

За појединачне категорије радно неспособних чланова породице у којима је дошло до смрти хранитеља је такође повећана старосна граница (то су, између осталих, родитељи, супруг/супруга, а такође деда и баба умрлог хранитеља, у одсуству лица које би било у обавези да их издржава, а у складу са законодавством Руске Федерације). Наведеним лицима може бити одређен пензијски износ у случају да је реч о инвалидима, који су достигли законом предвиђену старосну границу од 60, односно 65 година (у зависности од тога да ли је реч о мушкарцу или жени).

Према прописима Руске Федерације, у складу са тачком 19 Правила број 884 н, захтев за стицање права на старосну пензију може бити поднет и пре испуњења услова за пензионисање, али не раније од месец дана пре испуњења услова за пензију.

Услови за старосну пензију дати су у табели.

Датум

Подели

<