*

Влада Руске Федерације је 17. априла 2020. године усвојила Уредбу, број 530

''О специфичности исплате пензија и других социјалних давања лицима која пребивају изван територије Руске Федерације'', која је привременог карактера и односи се на период од 1. марта 2020. године до 30. јуна 2020. године. По тој уредби корисницима пензија, којима у том периоду истиче рок важности докумената неопходних за продужење исплате пензија, исплата ће се извршити од стране ПФРФ и без доказа потврђивања чињенице живота.

У односу на лица која пребивају на територији Републике Србије, а постојање чињенице живота су потврдила пре марта 2020. године (време пре увођења мера ограничења у вези са пандемијом корона вируса у већини држава), исплата руских пензија у складу са Споразумом биће спроведена у јуну ове године, без потврђивања чињенице живота.

Од јула 2020. године исплата пензија ће се вршити према договореним правилима, у складу са Административним споразумом за спровођење Споразума, односно након доставе докумената у вези са потврђивањем постојања чињенице живота.

Датум

Подели

<