*

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање расписао је оглас – позив пензионерима да се пријаве за одлазак на бесплатну десетодневну рехабилитацију у једној од 25 бања.

Право да се јаве на оглас имају сви корисници пензија чија пензија износи до 27.775,00 динара. Право да се јаве на оглас имају и пензионери који су то право остварили применом домаћих прописа и на основу међународних уговора (прерачунато по средњем курсу НБС за 15. 7. 2020. године, 1 евро = 117,5863 динара), под условом да збир тих пензија не прелази 27.775,00 динара. Услов је и да немају друга лична примања. Уз пријаву, потребно је поднети пензијски чек, доказ о висини пензије остварене по међународним уговорима (извод банке или потврда иностраног носиоца социјалног осигурања и друго), расположиву медицинску документацију (уколико је корисник поседује) и попуњену пријаву са изјавом, на прописаном обрасцу, где желе да користе рехабилитацију.

У бесплатну рехабилитацију укључени су трошкови превоза у висини цене аутобуске, односно возне карте другог разреда. Фонд ће сносити трошкове пута и боравка за пратиоца детета које користи породичну пензију по основу неспособности за самосталан живот и рад, као и за пратиоце слепих пензионера који добију рехабилитацију о трошку Фонда. Фонд сноси трошкове смештаја у бањи, пун пансион, а уговорима са сваком бањом појединачно прецизиран је обим терапија које сваки корисник мора да добије, чиме је обезбеђено да рехабилитација буде у сваком појединачном случају прилагођена потребама пензионера. Пензионери ће, током боравка у бањама бити потпуно медицински збринути, што подразумева лекарски преглед, ЕКГ, лабораторијске анализе, специјалистичке прегледе и визите одељењских лекара, као и најмање три врсте терапија у зависности од оцене лекара и области за коју је одређена бања специјализована.

Пријаве се подносе удружењима, односно одборима корисника пензија са подручја филијале Фонда на којој корисник има пребивалиште, а корисници са територије АП Косово и Метохија са пребивалиштем, односно боравиштем ван територије АП Косово и Метохија, пријаве подносе најближој филијали Фонда према месту пребивалишта, односно боравишта.

Ранг листа се посебно утврђује по врсти пензије (старосна, породична, инвалидска).

На редослед на ранг листи утицаће висина пензије, дужина стажа осигурања, дужина коришћења пензије, остварено право на туђу негу и помоћ и остварено право на породичну пензију (за корисника који је то право остварио као дете које није способно за самостални живот и рад). Под једнаким условима, предност ће имати старији корисник пензије. Чланство у пензионерским организацијама није услов за коришћење овог права.

Пријаве на оглас се подносе од 20. августа закључно са 7. септембром 2020. године.

Датум

Подели

<