Бањски комплекс „Златар” у Новој Вароши

9. 10. 2020. На основу Закључка Владе 05 Број: 464-3155/2020-1 од 30. априла 2020. године, Закључка 05 Број: 464-6565/2020 од 20. августа 2020. године и Одлуке Управног одбора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање 08/2 Број: 022.1-1/48 од 17. септембра 2020. године, Републичка дирекција за имовину Републике Србије, Београд, ул. Краља Милана бр. 16 и Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Београд, ул. Др Александра Костића бр. 9 објављују оглас ради  отуђења  непокретности  бањског комплекса „Златар“ у Новој Вароши путем прикупљања писмених понуда.

Оглас - Златар

Подели

<