Бивше републике

Пензијски фонд исплаћује пензије и остала права за 48.483 корисника (подаци за 2019. годину) који живе у државама бивше СФРЈ (Република Српска 12.409, Хрватска 12.348, Федерација БиХ 8.158, Црна Гора 6.462, Македонија 5.850  и  Словенија 3.255).

Подели

<