Наше пензије у иностранству

Пензије и остала права остварена у Србији стижу у 27 земаља света (не рачунајући бивше југословенске републике). Према подацима у 2019. годину од укупно 13.136 корисника више од половине живи у Немачкој - 8.203 корисника, следе Аустрија са 2.233 корисника, Мађарска са 854 корисника, у Шведској је 302 корисника, у Француској 256, у Швајцарској 202, у Чешкој 139, у САД 129 корисника, ....

У Бразил и Грчку шаље се по једна пензија, у Румунију и Мексико по четири,  у Турску и Нови Зеланд пет, Русију и Кипар седам .....

Током 2019. године по овом основу је трансферисано преко 1,468 милијарде динара, а ове принадлежности исплаћују се тромесечно, због високих административних трошкова и релативно ниских износа.

Подели

<