Saopštenja

Citaj mi
6. 12. 2019. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća osiguranike koji imaju staž osiguranja navršen u Srbiji i Bosni i Hercegovini i korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvarenih primenom bilateralnog sporazuma o socijalnom osiguranju, da se međunarodni dani razgovora održavaju 16. decembra 2019. godine u Užicu, od 9 do 16.00 časova (prostorije RF PIO Filijale Užice, Omladinska 22) i 17. decembra 2019. godine u Beogradu, od 9 do 17.00 časova (prostorije Službe IFilijale za grad Beograd na Novom Beogradu, Bulevar umetnosti 10).
Na ovim razgovorima će savetodavci iz Fonda PIO Republike Srpske, Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranjeFederacije BiHi RF PIO Republike Srbije pružiti besplatnu pravnu pomoć licima koja ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom sporazuma iz oblasti socijalnog osiguranja zaključenog između naše zemlje i Bosne i Hercegovine.
Svi zainteresovani obavezno treba da prijave učešće i da zakažu termin dolaska na broj telefona 011/2030-745.
Prilikom dolaska treba poneti svu dokumentaciju u vezi sa osiguranjem i lična dokumenta.
 
2. 12. 2019. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća osiguranike koji imaju staž osiguranja navršen u Srbiji i Crnoj Gori i korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvarenih primenom bilateralnog sporazuma o socijalnom osiguranju, da se međunarodni dani razgovora sa Crnom Gorom održavaju 12. decembra 2019. godine u Nišu, od 9 do 16.00 časova (prostorije RF PIO Filijale Niš, Prijezdina 1) i 13. decembra 2019. godine u Beogradu, od 9 do 17.00 časova (prostorije Službe IFilijale za grad Beograd na Novom Beogradu, Bulevar umetnosti 10).
Na ovim razgovorima će savetodavci iz crnogorskog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranjeiRF PIO Srbije pružiti besplatnu pravnu pomoć licima koja ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom sporazuma iz oblasti socijalnog osiguranja zaključenog između naše zemlje i Crne Gore.
Svi zainteresovani obavezno treba da prijave učešće i da zakažu termin dolaska na broj telefona 011/2030-745.
Prilikom dolaska treba poneti svu dokumentaciju u vezi sa osiguranjem i lična dokumenta.
 
1. 11. 2019. Fondu PIO javili su se penzioneri koje su, ovih dana, pozivala nepoznata lica, lažno se predstavljajući da zovu u ime Fonda PIO, nudeći im usluge medicinskih pregleda po povoljnim uslovima, neke proizvode po povoljnim cenama i pokušavajući na različite načine da uđu u njihove domove. Zvanično obaveštavamo javnost da Fond PIO ne sprovodi bilo kakve aktivnosti na ovaj način, jer to nije delatnost Fonda, i molimo građane da o ovakvim pozivima odmah obaveste nadležnu policijsku upravu MUP.
 
14. 10. 2019. Naknada pogrebnih troškova koja se isplaćuje familijama preminulih penzionera (ili onome ko je platio sahranu) u oktobru, novembru i decembru 2019. godine iznosiće 39.516 dinara za korisnike penzija svih kategorija. 
 
1. 10. 2019. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća osiguranike koji imaju staž osiguranja navršen u Srbiji i Hrvatskoj i korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvarenih primenom bilateralnog sporazuma o socijalnom osiguranju, da se međunarodni dani razgovora sa Hrvatskom održavaju 15. oktobra 2019. godine u Novom Sadu, od 9 do 17.00 časova (prostorije Direkcije Pokrajinskog fonda u Novom Sadu, Žitni trg 3) i 16. oktobra 2019. godine u Beogradu, od 9 do 17.00 časova (prostorije Službe I Filijale za grad Beograd na Novom Beogradu, Bulevar umetnosti 10). 
Na ovim razgovorima će savetodavci iz hrvatskog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i RF PIO Srbije pružiti besplatnu pravnu pomoć licima koja ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom sporazuma iz oblasti socijalnog osiguranja zaključenog između naše zemlje i Hrvatske.
Svi zainteresovani obavezno treba da prijave učešće i da zakažu termin dolaska na broj telefona 011/2030-745.
Prilikom dolaska treba poneti svu dokumentaciju u vezi sa osiguranjem i lična dokumenta.
 
16. 9. 2019. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća da je kraj septembra rok do kada učenici koji koriste porodične penzije, ako su stariji od 15 godina, moraju da dostave potvrde o školovanju, da im ne bi bila obustavljena isplata prinadležnosti. Studenti to moraju da učine do kraja oktobra. Na potvrde, koje se mogu predati lično ili poslati poštom filijali Fonda PIO koja im isplaćuje penziju, neophodno je upisati matični broj roditelja po kome se koristi penzija.
Učenici, inače, imaju pravo na porodičnu penziju do završetka školovanja, ali najkasnije do navršenih 20. godina života, odnosno studenti koji pohađaju visokoškolske ustanove do navršene 26 godine.
 
10. 9. 2019. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća osiguranike koji imaju staž osiguranja navršen u Srbiji i Nemačkoj i korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvarenih primenom bilateralnog sporazuma o socijalnom osiguranju, da se međunarodni dani razgovora sa Nemačkom održavaju 24. septembra 2019. godine u Kraljevu, od 9 do 16.00 časova (prostorije RF PIO Filijale Kraljevo, Vojvode Putnika 5), i 25. i 26. septembra 2019. godine u Beogradu, u sredu od 9 do 17.00 časova i u četvrtak od 9 do 13.00 (prostorije Službe IFilijale za grad Beograd na Novom Beogradu, Bulevar umetnosti 10).
Na ovim razgovorima će savetodavci iz nemačkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i RF PIO Srbije pružiti besplatnu pravnu pomoć licima koja ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom sporazuma iz oblasti socijalnog osiguranja zaključenog između naše zemlje i Nemačke.
Svi zainteresovani obavezno treba da prijave učešće i da zakažu termin dolaska na broj telefona 011/2030-745.
Prilikom dolaska treba poneti svu dokumentaciju u vezi sa osiguranjem i lična dokumenta.
 
26. 8. 2019. Filijala Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u Ćupriji od ponedeljaka, 26. avgusta 2019. godine, zbog rekonstrukcije stare poslovne zgrade, privremeno je izmeštena na novoj lokaciji u ulici Cara Lazara broj 2 (bivši hotel „Ravno“), dok će ulaz za invalidske komisije biti iz ulice Dositeja Obradovića.
Hvala na razumevanju.
 
11. 7. 2019. Naknada pogrebnih troškova koja se isplaćuje familijama preminulih penzionera (ili onome ko je platio sahranu) u julu, avgustu i septembru 2019. godine iznosiće 39.530 dinara za korisnike penzija svih kategorija.
 
10. 5. 2019. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća osiguranike koji imaju staž osiguranja navršen u Srbiji i Makedoniji i korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvarenih primenom bilateralnog sporazuma o socijalnom osiguranju, da se međunarodni dani razgovora sa Makedonijom održavaju 14. maja 2019. godine u Leskovcu, od 9 do 17.00 časova (prostorije RF PIO Filijale Leskovac, Pana Đukića b.b.) i 15. maja 2019. godine u Vranju, od 9 do 17.00 časova (prostorije RF PIO Filijale Vranje, Trg Republike 3).
Na ovim razgovorima će savetodavci iz makedonskog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i RF PIO Srbije pružiti besplatnu pravnu pomoć licima koja ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom sporazuma iz oblasti socijalnog osiguranja zaključenog između naše zemlje i Makedonije.
Svi zainteresovani obavezno treba da prijave učešće i da zakažu termin dolaska na broj telefona 011/2030-745.
Prilikom dolaska treba poneti svu dokumentaciju u vezi sa osiguranjem i lična dokumenta.
 
3. 5. 2019. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje raspisao je oglas - poziv penzionerima da se prijave za odlazakna besplatanu desetodnevnu rehabilitaciju u jednoj od 24 banje.
Pravo da se jave na konkurs imaju penzioneri iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednika, čija penzija iznosi do 26.324,00dinara.Pravo da se jave na oglas imaju i penzioneri koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i na osnovu međunarodnih ugovora (preračunato po srednjem kursu NBS za 31. 12. 2018. godine, 1 evro = 118,1946 dinara) pod uslovom da zbir tih penzija ne prelazi 26,324,00 dinara. Uz ovo, uslov je da nemaju druga lična primanja i da nisu koristili besplatan boravak o trošku Fonda u poslednjih pet godina. Uz prijavu prilaže se i poslednji penzijski čekili Penzionerska kartica (ukoliko je korisnik već preuzeo), dokaz o visini penzije ostvarene po međunarodnim ugovorima (izvod banke ili potvrda inostranog nosioca socijalnog osiguranja), raspoloživamedicinskadokumentacijai izjava gde žele da koriste rehabilitaciju.
U besplatanu rehabilitaciju uključeni su troškovi prevoza u visini cene autobuske, odnosno vozne karte drugog razreda.Fondćesnositi troškove za pratioca deteta koje koristi porodičnu penziju po osnovu nesposobnosti za samostalan život i rad, dok će i slepi penzioneri koji dobiju rehabilitaciju o trošku Fonda imati i pratioca kome će boravak takođe biti besplatan. Fond snosi troškove smeštaja u banji, pun pansion, a ugovorima sa svakom banjom pojedinačno preciziran je obim terapija koje svaki korisnik mora da dobije, čime je obezbeđeno da rehabilitacija bude u svakom pojedinačnom slučaju prilagođena potrebama penzionera. Penzioneri će, tokom boravka u banjama biti potpuno medicinski zbrinuti, što podrazumeva lekarski pregled, EKG, laboratorijske analize, specijalističke preglede i vizite odeljenjskih lekara, kao i najmanje tri vrste terapija u zavisnosti od ocene lekara i oblasti za koju je određena banja specijalizovana.
Prijave se podnose organizacijama korisnika penzija, prema mestu prebivališta, a korisnici sa teritorije AP Kosovoi Metohija sa prebivalištem, odnosno boravištem van teritorije AP Kosovo i Metohija, prijave podnose najbližojfilijali Fonda premamestu prebivališta, odnosno boravišta.
Rang lista pravi se posebno za penzionere iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednika, u okviru toga će postojati liste za starosne, invalidske i porodične penzionere.
Na redosled na rang listi uticaće visina penzije, dužina staža osiguranja, dužina korišćenja penzije, ostvareno pravo na tuđu negu i pomoć i ostvareno pravo na porodičnu penziju (koji su to pravo ostvarili kao dete koje nije sposobno za samostalni život i rad). Pod jednakim uslovima, prednost će imati stariji korisnik penzije. Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava.
Prijave na oglas se podnose od 6. maja zaključno sa 21. majem 2019. godine.
 
1. 4. 2019. Naknada pogrebnih troškova koja se isplaćuje familijama preminulih penzionera (ili onome ko je platio sahranu) u aprilu, maju i junu 2019. godine iznosiće 39.500 dinara za korisnike penzija svih kategorija.
 
29. 3. 2019. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća osiguranike koji imaju staž osiguranja navršen u Srbiji i Austriji i korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvarenih primenom bilateralnog sporazuma o socijalnom osiguranju, da se međunarodni dani razgovora sa Austrijom održavaju 9. aprila 2019. godine u Kraljevu, od 9 do 17.00 časova (prostorije RF PIO Filijale Kraljevo, Vojvode Putnika 5), i 10. aprila 2019. godine u Beogradu, od 9 do 17.00 časova (prostorije Službe I Filijale za grad Beograd na Novom Beogradu, Bulevar umetnosti 10).
Na ovim razgovorima će savetodavci iz austrijskog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i RF PIO Srbije pružiti besplatnu pravnu pomoć licima koja ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom sporazuma iz oblasti socijalnog osiguranja zaključenog između naše zemlje i Austrije.
Svi zainteresovani obavezno treba da prijave učešće i da zakažu termin dolaska na broj telefona 011/2030-745.
Prilikom dolaska treba poneti svu dokumentaciju u vezi sa osiguranjem i lična dokumenta.
 
14. 2.2019. Filijala Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u Sremskoj Mitrovici u ponedeljak, 18. februara 2019. godine, počinje sa radom na novoj adresi, u svojoj poslovnoj zgradi u ulici Svetog Dimitrija broj 4.
Šalter sala će nastaviti da radi na istoj lokaciji kao i do sada (Svetog Dimitrija br. 6, u dvorištu, na mestu gde su lekarske komisije RF PIO i RFZO).
 
 8. 2. 2019. Povodom poziva upućenih korisnicima penzija iz naselja Barič u beogradskoj opštini Obrenovac, kojima se nude besplatne fizijatrijske usluge i oporavak u banjama u organizaciji Fonda PIO, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje saopštava da ne nudi takve usluge i da nije nikoga angažovao da to čini.
Naime, u Fond PIO su stigle prijave građana o telefonskim pozivima u kome ih navodni zaposleni u Fondu ispituje o visini penzije i obaveštava da, ukoliko imaju višu penziju i ne ispunjavaju uslove za besplatnu rehabilitaciju u banjama, mogu dobiti besplatne fizijatrijske usluge.
Fond apeluje na sve građane, a posebno penzionere, da u svoje domove ne puštaju osobe koje se predstavljaju kao radnici Fonda i da, ukoliko im neko sa takvim obrazloženjem dođe na vrata, to odmah prijave Fondu, na broj telefona 011/3060-680, kako bismo obavestili nadležne institucije.
 
6. 2. 2019. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje saopštava da informacije objavljene u jednim dnevnim novinama, a koje se odnose na Oglas za prijem zahteva za upućivanje korisnika penzija na rehabilitaciju o trošku RF PIO za 2019. godinu, nisu tačne.
Prema Pravilniku o društvenom standardu korisnika penzija RF PIO, Upravni odbor Fonda donosi odluku o visini i rasporedu sredstava za rehabilitaciju korisnika penzija u ustanovama po kategorijama korisnika penzija, o troškovima rehabilitacije korisnika penzije po danu boravka i ceni smeštaja pratioca po ustanovama.
Po donošenju odluke Upravnog odbora RF PIO, Fond raspisuje oglas za podnošenje prijave za upućivanje na rehabilitaciju korisnika penzije i objavljuje ga u dnevnoj štampi.
Pošto Upravni odbor RF PIO ove godine još nije odlučivao o toj temi, u ovom trenutku nije poznato koliko će sredstava u 2019. biti opredeljeno za društveni standard penzionera, pa, shodno tome, ni koliko penzionera će moći da koristi tu mogućnost u ovoj godini, kao ni kada će oglas za prijem zahteva za rehabilitaciju biti objavljen.
 
15. 1. 2019. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje obaveštava građane da je, u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je stupio na snagu 30. septembra 2018. godine, predviđeno da licima koja se samostalno uključuju u obavezno osiguranje po osnovu člana 15, ukoliko ne plate doprinos u roku od šest meseci od dana dospelosti, prestaje svojstvo osiguranika najranije sa poslednjim danom za koji je doprinos plaćen. Rok dospelosti je 15. u mesecu za prethodni mesec.
Izmena zakonskog okvira usloviće i prestanak osiguranja određenom broju osiguranika za koje se utvrdi da pre 30. septembra ove godine nisu platili doprinos u roku od šest meseci od dana dospelosti, bilo zbog toga što su plaćali doprinose za PIO na nižu osnovicu od utvrđene za taj period ili su neredovno izmirivali obaveze. Rešenje o prestanku svojstva osiguranika po ovom osnovu Fond će doneti po službenoj dužnosti. Ovi osiguranici neće moći da izvrše naknadne uplate doprinosa za period za koji doprinos nije plaćen šest meseci od dana dospelosti.
Osiguranicima koji su doprinose za PIO po članu 15 uplaćivali u tačnom iznosu i u roku dospelosti, podaci se registruju u matičnoj evidenciji i predstavljaju osnov za obračun penzija kada se za to steknu pravni uslovi.
Lica koja ispunjavaju zakonske uslove za uplatu doprinosa za PIO po osnovu člana 15 Zakona, odnosno dobrovoljno se opredele za samostalnu uplatu, čak i ako im je rešenjem Fonda prestalo svojstvo osiguranika po prethodnom zahtevu, mogu ponovo da podnesu zahtev i pristupe obaveznom osiguranju, poštujući novu zakonsku normu o redovnosti uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.
Od uplate za januar 2019. godine važe nove osnovice osiguranja, koje su za 3,76% više u odnosu na prethodnu godinu i građani mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica osiguranja, nezavisno od stručne spreme koju imaju. Po Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najniža osnovica osiguranja iznosi 35 odsto prosečne republičke zarade za prethodnih 12 meseci, što je 23.921,00 dinar, a najviša pet prosečnih plata, odnosno 341.725,00 dinara. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje je 26 odsto, što znači da će se mesečni izdatak za samostalnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje kretati u rasponu od 6.219,46 do 88.848,50 dinara.
Iznosi osnovica osiguranja i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje važe za celu 2019. godinu i dostupni su građanima na sajtu Fonda i na oglasnim tablama u filijalama. Podsećamo građane koji se opredele za samostalnu uplatu doprinosa po osnovu člana 15 Zakona o PIO da je rok dospelosti 15. u mesecu za prethodni mesec. Jednom izabrana osnovica može se promeniti, pod uslovom da se podnese novi zahtev. Takođe, građani koji ne žele više da uplaćuju samostalno doprinose u obavezi su da podnesu zahtev za prestanak uplate.
 
9. 1. 2019. Naknada pogrebnih troškova koja se isplaćuje familijama preminulih penzionera (ili onome ko je platio sahranu) ujanuaru, februaru i martu 2019. godine iznosiće 39.491 dinara za korisnike penzija svih kategorija.