Kako do osiguranja

Citaj mi

Samostalna uplata doprinosa (član 15)

Možete se sami uključiti u obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, što vam je omogućeno članom 15 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Pravo imaju sva lica koja su van osiguranja (nezaposleni, studenti, domaćice, đaci...), pod uslovom da su starija od 15 godina sa prebivalištem u Srbiji.

Bira se jedna od 13 ponuđenih osnovica osiguranja, nezavisno od školske spreme. Najniža osnovica iznosi 35% prosečne republičke zarade u prethodnom tromesečju, a najviša pet takvih proseka. Stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje je 25,5%. Doprinos se uplaćuje (uplatnicom, na šalterima pošta ili banaka) do 15. u mesecu, za prethodni mesec. Odabrana osnovica se može promeniti u nižu ili višu, ali isključivo u okviru 13 ponuđenih (promena izabrane osnovice moguća je jedino uz podnošenje odgovarajućeg zahteva).

Dokumentacija potrebna za uključivanje u obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje:

 • Popunjen obrazac zahteva (dobija se u filijali ili na sajtu Fonda www.pio.rs)
 • Fotokopija lične karte, uz potpisanu saglasnost podnosioca zahteva
 • Fotokopija radne knjižice (za osiguranike koji je poseduju)
 • Obrazac M prijava na osiguranje, nepopunjen
 • Ako ste bili osiguranik samostalnih delatnosti - uverenje o obavljanju samostalne delatnosti
 • Ako ste bili prijavljeni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje - potvrda o periodima evidencije

Ostale informacije:

 • Uplata doprinosa po članu 15 ne podrazumeva zdravstveno osiguranje
 • Svojstvo osiguranika stiče se danom podnošenja zahteva, a najranije 30 dana pre podnošenja zahteva
 • O novim iznosima doprinosa morate se sami informisati u nadležnoj filijali ili na sajtu Fonda
 • Ukoliko nećete više da uplaćujete doprinose po članu 15 morate podneti zahtev za prestanak osiguranja
 • Podnošenje zahteva za sticanje prava na starosnu ili invalidsku penziju smatra se zahtevom za prestanak svojstva osiguranika po članu 15
 • Korisnici prava na naknadu i staž kod Nacionalne službe za zapošljavanje ne mogu se uključiti u obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 15
 • Lica koja nisu bila obavezno osigurana u nekom ranijem periodu ne mogu po članu 15 izvršiti uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za taj period
 • Korisnici penzije ne mogu se uključiti u obavezno osiguranje po članu 15
 • Lica koja su se uključila u obavezno osiguranje po članu 15 i  uplatila doprinosa, ne mogu tražiti povraćaj tih sredstava u slučaju da ostvare neka druga prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja
 • Ne može se biti osiguran po dva osnova. Osiguranje po članu 15 automatski prestaje ako se radi po ugovoru o delu ili drugom ugovoru kojim se primaju ugovorene naknade. Ukoliko se to desi, može se podneti zahtev za povraćaj doprinosa koji ste sami uplatili. Za ponovno uključivanje u osiguranje po članu 15 mora se podneti novi zahtev
 • Svakako se isplati uključenje u obavezno osiguranje i samostalno plaćanje doprinosa, ako se time pre dobija penzija, nego čekanje ispunjenja starosnih uslova
 • Sve informacije o pravima i obavezama po osnovu samostalne uplate doprinosa mogu se dobiti u službi pravne pomoći u filijalama Fonda. 

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi