Osnovice osiguranja

Citaj mi


Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća građane koji sami plaćaju doprinos za penzije da od uplate za januar 2020. godine važe nove osnovice osiguranja koje su u odnosu na prethodni period više za 5,79 odsto (zbog usklađivanja sa kretanjem zarada u prethodnoj godini). 

Građani mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica osiguranja, nezavisno od stručne spreme koju imaju. Po Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najniža osnovica iznosi 35 odsto prosečne republičke zarade za prethodnih 12 meseci počev od meseca septembra u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuju i plaćaju doprinosi, što je 25.801 dinara, a najviša pet prosečnih plata, odnosno 368.590 dinara.

Doprinos za penzijsko-invalidsko osiguranje je 25,5 odsto, što znači da će se mesečni izdatak kretati u rasponu od 6.579,26 do 93.990,45 dinara. Uplate doprinosa će se primenjivati od 1. januara 2020. i važiće cele godine.

 

OSNOVICA OSIGURANJA

U PROCENTIMA

DOPRINOS (MESEČNO)
U DINARIMA
25.801 35 6.579,26
29.487 40 7.519,19
39.808 54 10.151,04
47.917 65 12.218,84
58.974 80 15.038,37
64.135 87 16.354,43
84.776 115 21.617,88
93.622 127 23.873,61
114.263 155 29.137,07
147.436 200 37.596,18
221.154 300 56.394,27
294.872 400 75.192,36
368.590 500 93.990,45

 

  • Za preduzetnike, osnivače privrednog društva, advokate...
    Najniža osnovica osiguranja, od 1. 1. 2020. do 31. 12. 2020. godine, iznosi 25.801 dinara, a najviša 368.590 dinara.
  • Za umetnike, sveštenike, verske službenike, poljoprivrednike...
    Najniža osnovica za celu 2020. godinu iznosi 25.801 dinar.
/STOPA DOPRINOSA za sve kategorije je 25,5 odsto/

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi