Staž

Citaj mi

Fond vodi matičnu evidenciju o osiguranicima u koju se unose sledeći podaci:

 • prezime i ime,
 • JMBG,
 • pol,
 • datum rođenja,
 • zanimanje i školska sprema,
 • osnov osiguranja,
 • datum sticanja i prestanka svojstva osiguranika,
 • staž osiguranja, zarade, naknade zarada, osnovice osiguranja, ugovorene i druge naknade koje služe za određivanje visine prava,
 • broj meseci i dana provedenih na radu i broj meseci i dana za koje su isplaćene naknade,
 • visina uplaćenog doprinosa,
 • penzijski staž po vrstama,
 • staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem.

Na zahtev osiguranika Fond je dužan da izda uverenje ili donese rešenje o podacima unesenim u matičnu evidenciju.

Virtuelni šalter za građane

Građani koji su uključeni u obavezno socijalno osiguranje i imaju važeću ličnu kartu mogu elektronski da provere svoje podatke iz baze matične evidencije Fonda PIO, odnosno mogu preko internet portala videti da li im poslodavci plaćaju doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje i u kom iznosu, da li su prijavljeni, odnosno odjavljeni i s kojim datumima, da li su eventualne promene ažurirane u bazi Fonda i sl. Uvid u podatke u bazi Fonda može se ostvariti neograničen broj puta i ta usluga je besplatna. Ovakvi podaci i informacije i do sada su mogli da se dobiju, ali samo dolaskom na šalter filijale Fonda.

Da bi se obezbedila puna sigurnost i zaštita ličnih podataka korisnika ove usluge, RF PIO je predvideo šifre, odnosno pin kodove koji se uzimaju na šalteru Fonda jednom i koriste trajno. U slučaju da ih izgube, građani mogu tražiti novu šifru. Ukucavanjem jedinstvenog matičnog broja i pin koda na portalu Fonda www.pio.rs/Uvid u podatke matične evidencije za osiguranike zainteresovani dobija na uvid svoje podatke. 

Pin kodovi se izdaju u filijalama i službama filijala i zbog sigurnosti i zaštite ličnih podataka se ne dostavljaju elekronskim putem. Građani koji se opredele za ovaj servis, a imaju neke nejasnoće ili dileme, mogu nas kontaktirati elektronski, preko mejl adrese Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  i dobiće odgovore.

Preko elektronskih servisa Fond PIO nastoji da pojednostavi i ubrza usluge i komunikaciju sa građanima učini što lagodnijom i dostupnijom.

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi