Staž

Citaj mi

Kontrola prijava M-4 preko interneta

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje omogućio je poslodavcima da urade preliminarnu kontrolu M-4 obrazaca, s podacima o zaradama i stažu zaposlenih u prethodnoj godini, elektronski, odnosno preko internet aplikacije Fonda. U postupku preliminarne kontrole M-4 obrazaca sistem automatski proverava podatke i ukazuje na greške.

Elektronskom servisu provere prijava M-4 i detaljnom uputstvu o formatu fajla (M-4) i postupku elektronske provere, moguće je pristupiti preko oficijelnog sajta Fonda www.pio.rs. 

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi