Staž

Citaj mi

Povezivanje staža

 

PO ZAKLJUČKU VLADE REPUBLIKE SRBIJE IZ 2018. GODINE

Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije, od 22. februara 2018. godine, produžen je rok do 31. 12. 2018. godine za povezivanje staža osiguranja za:

 • bivše zaposlene u subjektima privatizacije i preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, koja su na dan 13. avgusta 2014. godine u poslovnom imenu imala oznaku „u restrukturiranju”, koji su stekli uslov za ostvarivanje prava na penziju u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, ali im poslodavac nije uplatio doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za ceo period rada u tim subjektima i
 • bivše zaposlene u stečajnim dužnicima nad kojima je stečaj otvoren u 2015, 2016, 2017. i 2018. godini i u kojima je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika imenovana za stečajnog upravnika. 

Iz budžeta Republike Srbije obezbeđena su sredstva za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za zaposlene u preduzećima kojima se povezuje staž po ovom Zaključku, na najnižu mesečnu osnovicu.

 

PO ZAKLJUČKU VLADE REPUBLIKE SRBIJE IZ 2017. GODINE

Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije, od 3. februara 2017. godine, produžen je rok do 31. 12. 2017. godine za povezivanje staža osiguranja za:

 • bivše zaposlene u subjektima privatizacije i preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, koji su na dan 13. avgusta 2014. godine u poslovnom imenu imali oznaku „u restrukturiranju“, koji su stekli uslov za penziju, ali im poslodavac nije uplatio doprinose za ceo period rada, kao i za zaposlene u pomenutim preduzećima koji u 2017. godini ispunjavaju uslove za penziju i kojima po tom osnovu prestaje radni odnos i
 • bivše zaposlene u stečajnim dužnicima nad kojima je stečaj otvoren u 2015, 2016. i 2017. godini i u kojima je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika imenovana za stečajnog upravnika.

Iz budžeta Republike Srbije obezbeđena su sredstva za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za zaposlene u preduzećima kojima se povezuje staž po ovom Zaključku, na najnižu mesečnu osnovicu.

 

PO ZAKLJUČKU VLADE REPUBLIKE SRBIJE IZ 2016. GODINE

Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije od 3. marta 2016. godine, obezbediće se povezivanje staža zaposlenima i bivšim zaposlenima u:

 • subjektima privatizacije
 • preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
 • stečajnim dužnicima nad kojima je stečaj otvoren u 2015. i 2016. godini

 

PO ZAKLJUČKU VLADE REPUBLIKE SRBIJE IZ 2015. GODINE

Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije od 18. juna 2015. godine, obezbediće se povezivanje staža zaposlenima i bivšim zaposlenima u:

 • privrednim subjektima nad kojima je otvoren stečajni postupak u 2015. godini,
 • subjektima privatizacije
 • preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

 

OBRASCI

Za povezivanje staža u subjektima privatizacije i zaštitnim radionicama, poslodavac popunjava obrazac zahteva u dva primerka i spisak zaposlenih i bivših zaposlenih.
Popunjene i overene zahteve i izjave zaposlenih i bivših zaposlenih, privredni subjekt dostavlja nadležnoj filijali Fonda PIO.
 

 

PO ZAKLJUČKU VLADE REPUBLIKE SRBIJE IZ 2008. GODINE

Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije od 20. novembra 2008. godine, obezbediće se povezivanje staža zaposlenima i bivšim zaposlenim usubjektima privatizacije sa većinskim društvenim, odnosno državnim kapitalom:

 • Privrednim subjektima kod kojih je pre pokretanja postupka stečaja pokrenuta inicijativa za privatizaciju i privrednim subjektima kod kojih je pre pokretanja stečajnog postupka većinski udeo akcija u ukupnom broju akcija društva prenet Akcijskom fondu Republike Srbije, i u kojima je rešenjem nadležnog Trgovinskog suda Agencija za privatizaciju imenovana za stečajnog upravnika (stečajni dužnici);
 • Bivšim zaposlenima u stečajnim dužnicima koji mogu ostvariti pravo, ukoliko pre otvaranja stečajnog postupka nisu vršili naplatu zarada na osnovu rešenja o izvršenju po pravnosnažnim sudskim presudama.
 

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi