https://www.pio.rs/sr sr * https://www.pio.rs/sr/saopstenja-8 Mon, 21 Nov 2022 14:23:53 +0000 s.igor 4224 at https://www.pio.rs Саопштење Фонда ПИО https://www.pio.rs/sr/vesti/saopshtene-fonda-pio Mon, 21 Nov 2022 14:20:31 +0000 s.igor 4223 at https://www.pio.rs Повећање пензија обезбеђено из прихода Фонда https://www.pio.rs/sr/vesti/povecane-penzija-obezbedeno-iz-prikhoda-fonda Fri, 18 Nov 2022 06:39:54 +0000 jasminam 4222 at https://www.pio.rs Од 1. јануара 2023. нови услови за одлазак у пензију https://www.pio.rs/sr/vesti/od-1-januara-2023-novi-uslovi-za-odlazak-u-penziju Wed, 09 Nov 2022 12:36:54 +0000 jasminam 4219 at https://www.pio.rs Признање за подршку и хумано извештавање https://www.pio.rs/sr/vesti/priznane-za-podrshku-i-khumano-izveshtavane Tue, 01 Nov 2022 15:16:20 +0000 s.igor 4218 at https://www.pio.rs * https://www.pio.rs/sr/saopstenja-5 Wed, 05 Oct 2022 06:52:58 +0000 jasminam 4210 at https://www.pio.rs Саветодавни дани са Немачком https://www.pio.rs/sr/vesti/savetodavni-dani-sa-nemachkom Mon, 29 Aug 2022 08:49:05 +0000 jasminam 4205 at https://www.pio.rs * https://www.pio.rs/sr/saopstenja-4 Mon, 29 Aug 2022 08:04:13 +0000 jasminam 4204 at https://www.pio.rs * https://www.pio.rs/sr/saopstenja-3 Thu, 28 Jul 2022 10:41:44 +0000 jasminam 4194 at https://www.pio.rs Пензије за април, мај и јун за запослене у целини исплаћене из буџета Фонда https://www.pio.rs/sr/vesti/penzije-za-april-maj-i-jun-za-zaposlene-u-celini-isplacene-iz-budeta-fonda Fri, 15 Jul 2022 10:52:13 +0000 s.igor 4191 at https://www.pio.rs Јавни позив - продаја основних расходованих средстава https://www.pio.rs/sr/vesti/javni-poziv-prodaja-osnovnikh-raskhodovanikh-sredstava-0 Mon, 11 Jul 2022 07:05:18 +0000 jasminam 4190 at https://www.pio.rs Поново Дани разговора са Немачком https://www.pio.rs/sr/vesti/ponovo-dani-razgovora-sa-nemachkom Wed, 29 Jun 2022 13:15:52 +0000 jasminam 4189 at https://www.pio.rs Априлске пензије за запослене у потпуности исплаћене из буџета Фонда https://www.pio.rs/sr/vesti/aprilske-penzije-za-zaposlene-u-potpunosti-isplacene-iz-budeta-fonda Fri, 03 Jun 2022 08:58:51 +0000 jasminam 4185 at https://www.pio.rs Објављена прелиминарна листа за опоравак пензионера у бањама https://www.pio.rs/sr/vesti/objavlena-preliminarna-lista-za-oporavak-penzionera-u-banama Fri, 27 May 2022 07:10:22 +0000 jasminam 4184 at https://www.pio.rs Реља Огњеновић, заменик директора РФ ПИО: Добре вести из Фонда ПИО https://www.pio.rs/sr/vesti/rela-ognenovic-zamenik-direktora-rf-pio-dobre-vesti-iz-fonda-pio Thu, 12 May 2022 12:47:02 +0000 jasminam 4182 at https://www.pio.rs Усвојен Завршни рачун Фонда за 2021. годину https://www.pio.rs/sr/vesti/usvojen-zavrshni-rachun-fonda-za-2021-godinu Thu, 28 Apr 2022 11:09:43 +0000 jasminam 4177 at https://www.pio.rs Услови за остваривање права по међународним уговорима https://www.pio.rs/sr/vesti/uslovi-za-ostvarivane-prava-po-medunarodnim-ugovorima Wed, 13 Apr 2022 11:06:43 +0000 jasminam 4176 at https://www.pio.rs Потписан Споразум између Србије и Азербејџана https://www.pio.rs/sr/vesti/potpisan-sporazum-izmedu-srbije-i-azerbejdana Mon, 11 Apr 2022 08:48:31 +0000 jasminam 4175 at https://www.pio.rs Бесплатна рехабилитација у бањама https://www.pio.rs/sr/vesti/besplatna-rekhabilitacija-u-banama-1 Tue, 05 Apr 2022 06:14:37 +0000 s.igor 4172 at https://www.pio.rs * https://www.pio.rs/sr/saopstenja-2 Tue, 05 Apr 2022 06:00:07 +0000 jasminam 4171 at https://www.pio.rs Потписан Споразум о социјалној сигурности између Србије и Туниса https://www.pio.rs/sr/vesti/potpisan-sporazum-o-socijalnoj-sigurnosti-izmedu-srbije-i-tunisa Tue, 29 Mar 2022 07:35:17 +0000 jasminam 4169 at https://www.pio.rs Саветодавни дани са Аустријом https://www.pio.rs/sr/vesti/savetodavni-dani-sa-austrijom Mon, 28 Mar 2022 07:23:56 +0000 jasminam 4168 at https://www.pio.rs * https://www.pio.rs/sr/saopstenja-1 Mon, 28 Mar 2022 06:13:45 +0000 jasminam 4167 at https://www.pio.rs Закон о рехабилитацији https://www.pio.rs/sr/vesti/zakon-o-rekhabilitaciji Mon, 21 Mar 2022 13:53:01 +0000 s.igor 4166 at https://www.pio.rs Обавештење о усклађивању пензија у Руској Федерацији https://www.pio.rs/sr/vesti/obaveshtene-o-uskladivanu-penzija-u-ruskoj-federaciji Fri, 18 Mar 2022 11:36:00 +0000 s.igor 4165 at https://www.pio.rs Наше пензије у иностранству https://www.pio.rs/sr/vesti/nashe-penzije-u-inostranstvu Mon, 14 Mar 2022 13:25:42 +0000 jasminam 4164 at https://www.pio.rs Исплата пензија у државе настале на простору бивше СФРЈ https://www.pio.rs/sr/vesti/isplata-penzija-u-drzhave-nastale-na-prostoru-bivshe-sfrj Mon, 14 Mar 2022 13:23:32 +0000 jasminam 4163 at https://www.pio.rs * https://www.pio.rs/sr/saopstenja-0 Thu, 10 Feb 2022 06:21:31 +0000 s.igor 4155 at https://www.pio.rs Исплата новчане помоћи https://www.pio.rs/sr/vesti/isplata-novchane-pomoci Thu, 10 Feb 2022 06:20:30 +0000 s.igor 4154 at https://www.pio.rs Уговор о социјалној сигурности са Квебеком https://www.pio.rs/sr/vesti/ugovor-o-socijalnoj-sigurnosti-sa-kvebekom Tue, 01 Feb 2022 11:13:29 +0000 jasminam 4148 at https://www.pio.rs * https://www.pio.rs/sr/saopstenja-7 Fri, 28 Jan 2022 07:17:51 +0000 jasminam 4141 at https://www.pio.rs Новчана помоћ за пензионере од 10. фебруара https://www.pio.rs/sr/vesti/novchana-pomoc-za-penzionere-od-10-februara Fri, 28 Jan 2022 07:17:17 +0000 jasminam 4140 at https://www.pio.rs * https://www.pio.rs/sr/saopstenja-6 Tue, 04 Jan 2022 12:03:23 +0000 s.igor 4133 at https://www.pio.rs Нова зграда РФ ПИО у Новом Саду https://www.pio.rs/sr/vesti/nova-zgrada-rf-pio-u-novom-sadu Fri, 24 Dec 2021 15:19:26 +0000 s.igor 4128 at https://www.pio.rs Пресељење Филијале Пожаревац https://www.pio.rs/sr/aktuelnosti/preselene-filijale-pozharevac Fri, 15 Oct 2021 13:02:26 +0000 s.igor 4101 at https://www.pio.rs Пресељeње филијале Вршац https://www.pio.rs/sr/aktuelnosti/preselene-filijale-vrshac Thu, 20 Aug 2020 06:03:30 +0000 s.igor 3648 at https://www.pio.rs Просечна пензија https://www.pio.rs/sr/aktuelnosti/prosechna-penzija Tue, 24 Dec 2019 08:48:29 +0000 s.igor 3415 at https://www.pio.rs Потврде и уверења https://www.pio.rs/sr/aktuelnosti/potvrde-i-uverena Tue, 05 Nov 2019 08:56:17 +0000 s.igor 3416 at https://www.pio.rs