*

Скрећемо пажњу пензионерима на летке са лажним садржајем, који су се појавили на улицама Сремске Митровице, позивајући пензионере да се јаве ради исплате одређеног новчаног износа због неусклађености пензије, те је потребно да им доставе копију личне карте, решење о пензији и број текућег рачуна.

Наглашавамо да разлика због неусклађености пензија не постоји и да нема било какве исплате по том основу, а достављањем података из личне карте, решења о пензионисању и текућег рачуна, пензионери ризикују превару и злоупотребу личних података од стране неовлашћених лица, те их Фонд моли и упозорава да се не јављају на остављени број.

Датум

Подели

<