Бањски комплекс „Златар” у Новој Вароши

На основу Закључка Владе 05 Број:464-12537/2019 од 12.децембра 2019. године и Одлуке Управног одбора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање 08/2 Број: 022.1-1/70 од 17. децембра 2019. године, Републичка дирекција за имовину Републике Србије Београд и Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Београд,објављују оглас ради отуђења непокретности бањског комплекса „Златар“ у Новој Вароши.

Подели

<