Бањски комплекс „Златар” у Новој Вароши

24. 6. 2020.

На основу Закључка Владе 05 Број:464-3155/2020-1  од 30.  априла 2020. године и Одлуке Управног одбора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање 08/2 Број: 022.1-1/21 од 28. маја 2020. године,  Републичка дирекција за имовину Републике Србије Београд, ул. Краља Милана бр. 16 и Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Београд, ул.др.Александра Костића бр. 9, објављују оглас ради  отуђења  непокретности  бањског комплекса „Златар“ у Новој Вароши путем прикупљања писмених понуда.

Оглас - Златар

Подели

<