БиХ – Овера потврда о животу

26. 11. 2020. Подсећамо кориснике пензија са пребивалиштем у Републици Србији, којима пензију исплаћују носиоци пензијског осигурања Босне и Херцеговине - Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, односно Федерални завод за пензијско и инвалидско осигурање, на обавезу благовременог достављања овереног обрасца Потврде о животу, до краја 2020. године, у циљу потврђивања чињенице живота корисника пензије и обезбеђивања континуитета у исплати пензије.

Све у вези са овером потврде о животу, као и образац Потврда о животу можете да прочитате и преузмете са линкова наведених институција:

- Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске Бијељина

- Федерални завод за пензијско и инвалидско осигурање Мостар

Овера обрасца Потврда о животу, без плаћања накнаде може да се изврши у свим организационим јединицама Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање на територији Републике Србије.

Истовремено подсећамо и кориснике пензија из других држава уговорница на ову обавезу, како не би дошли у ситуацију да им се обустави исплата пензије, због неблаговремено извршене доставе оверене потврде о животу.

Подели

<