Информација о тринаестој пензији корисницима пензија из Словачке Републике

5. 11. 2020. Према информацији коју нам је доставио Завод за социјално осигурање Словачке Републике (Sociálna poisťovňa), словачки носилац ће свим својим корисницима, који ће у децембру 2020. године имати право на исплату пензије, исплатити тринаесту пензију, а што је у складу са изменама законодавства Словачке Републике од 1. априла 2020. године, којим је уведено то право.

Ово се односи и на пензионере који живе ван територије Словачке Републике. Да бисте остварили право на исплату 13-те пензије и да би се утврдио њен износ, неопходно је да, као корисник словачке пензије, до 15. новембра 2020. године, обавестите Завод за социјално осигурање Словачке (Sociálna poisťovňa), о последњем износу пензије коју сте примили из иностранства, укључујући и пензију из Србије. Е - образац за ову сврху доступан је на веб страници Завода за социјално осигурање: Oznamovanie vyplácania dôchodkov z cudziny /=Notification of  pension payments  from abroad/.

Детаљније информације о тринаестој пензији објављене су на веб страници словачког Завода за социјално осигурање (www.socpoist.sk).

Подели

<