Исплата другог дела фебруарских пензија

Други део фебруарских пензија за категорију запослених од данас су доступне пензионерима на текућим рачунима у банкама, а данас почиње и исплата на кућне адресе. Пензионерима који примају пензије преко текућих рачуна, а старији су од 65 година,  средства ће бити доступна на начин како је прописала Влада Републике Србије, односно уз посебна овлашћења или доставом на кућну адресу.

Пензионери који претходно нису овластили никога за подизање пензија, могу то да ураде посебним овлашћењем за лице које ће у њихово име и за њихов рачун подићи унапред дефинисан износ пензије, уз обавезу давања банци примерка тог пуномоћја и стављањем на  увид личних докумената овлашћеног лица и корисника пензије. Пример посебног овлашћења  издала је Народна банка Србије, али се може саставити и у слободној форми, уз обавезно навођење личних података пензионера и лица које се овлашћује, број текућег рачуна, назива банке и износа који се исплаћује, исписаног бројем и словима. Овлашћење мора бити потписано како би било прихваћено, али не мора бити оверено код надлежног органа. Банке ће моћи да контактирају корисника путем телефона ради провере аутентичности пуномоћја.

Подели

<