Исплата иностраних пензија - Овера уверења о животу

19. 5. 2020.

Укидањем ванредног стања у Републици Србији укинута је и забрана кретања лицима која су старија од 65 година. Јавне институције које, између осталих послова, врше и оверу уверења о животу, поново путем шалтера раде са странкама.

То практично значи да су испуњени сви услови да корисници пензија поступе у складу са упутствима које су добили, или ће добити од својих иностраних исплатилаца пензија у вези са овером потврде о животу, односно да несметано изврше оверу својих уверења о животу. Оверено уверење о животу потребно је у предвиђеном временском интервалу доставити иностраном носиоцу пензијског осигурања који врши исплату пензије.

Подели

<