Исплата новчане помоћи

Image

10. 2. 2022. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање данас почиње са исплатом новчане помоћи у износу од 20.000,00 динара свим корисницима пензија – онима који пензију примају преко текућих рачуна, као и онима који своје принадлежности добијају на кућне адресе и на шалтерима пошта.

Исплата ће трајати неколико дана, а ову новчану помоћ добиће сви корисници којима је решењем о остваривању права утврђен датум коришћења закључно са 31. јануаром 2022, без обзира на датум доношења решења. Корисницима који су право остварили закључно са 31. јануаром ове године а нису обухваћени исплатом од 10. фебруара, помоћ биће ће бити исплаћена једнократно, након успостављања исплате пензија.

Поред пензионера, помоћ од 20.000,00 динара добиће и корисници права на привремену накнаду − инвалиди рада друге и треће категорије инвалидности, односно преостале радне способности, у складу са члановима 223 и 225 Закона о пензијском и инвалидском осигурању, и инвалидна деца – корисници привремене накнаде код Фонда.

Подсећамо да је почела и исплата јануарских пензија, усклађених за 5,5 одсто, и корисницима из категорије запослених, док су пољопривредни и војни пензионери, као и корисници из категорије самосталних делатности своје увећане јануарске пензије већ примили.

Подели

<