Исплата пензија у државе настале на простору бивше СФРЈ

Image

14. 3. 2022. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање исплаћује пензије и остала права за 49.479 корисника (подаци за 2021. годину), који живе у државама насталим на простору бивше СФРЈ и то:  Република Српска 12.743, Хрватска 12.572, Федерација БиХ 8.289, Црна Гора 6.638, Северна Македонија 5.989 и Словенија 3.250 корисника.

Током 2021. године по овом основу је трансферисано преко 61,7 милиона евра, а ове принадлежности исплаћују се месечно, у текућем за претходни месец.

Подели

<