Исплата пензија у државе настале на простору бивше СФРЈ

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање исплаћује пензије и остала права за 49.229 корисника (подаци за 2020. годину), који живе у државама насталим на простору бивше СФРЈ и то:  Република Српска 12.683, Хрватска 12.501, Федерација БиХ 8.245, Црна Гора 6.606, Северна Македонија 5.931 и Словенија 3.265 корисника.

Током 2020. године по овом основу је трансферисано преко 59,5 милиона евра, а ове принадлежности исплаћују се месечно, у текућем за претходни месец.

Подели

<