Јавни позив - необезбеђено потраживање РФ ПИО према стечајној маси ИМТ

25. 10. 2021. На основу члана 9. Правилника о уступању потраживања Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање уз накнаду (Службени Гласник РС 086/2021 од 3. септембра 2021. године), Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Др Александра Костића 9, 11000 Београд (у даљем тексту: „Фонд“), објављује јавни позив  за достављање писаних понуда за необезбеђено потраживање Фонда према стечајној маси Индустрије машина и трактора  АД Београд – у стечају, МБ: 27006884.

 

Подели

<