Јавни позив - продаја мермерних плоча у виђеном стању

6. 10. 2021. На основу овлашћења бр. 110.2-6058/2021 од 27. 07. 2021. и Решења о образовању комисије бр. 30-01-386/2021 од 30. 08. 2021, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање - Покрајински фонд, објављује Јавни позив за прикупљање писаних понуда за продају мермерних плоча у виђеном стању:

Подели

<