Јавни позив - продаја основних расходованих средстава

19. 7. 2021. На основу Решења директора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање бр.022.4-4270/21 од 24.05.2021. године, објављује се јавни позив за достављање писаних понуда за продају расходованих основних средстава.

Излажу се јавној продаји расходована основна средства отписана по годишњем попису закључно са 31.12.2020. године, а која су се користила у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање по списку датом у документацији.

Подели

<