Јавни позив - продаја основних расходованих средстава

11. 7. 2022. На основу Решења директора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање број: 022.4-2787/22 од 13. 4. 2022. године, објављује се јавни позив за достављање писаних понуда за продају расходованих основних средстава.

Излажу се јавној продаји расходована основна средства отписана по годишњем попису закључно са 31. 12. 2021. године, а која су се користила у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање по списку датом у документацији.

Подели

<