Хрватски завод за мировинско осигурање - потврде о животу

15. 6. 2020.

Хрватски завод за мировинско осигурање је доставио обавештење да је корисницима пензија са пребивалиштем у Републици Србији, који нису обухваћени електронском разменом података (17.177 корисника), закључно са 2. јуном 2020. године, послао Потврде о животу са напоменом да је исте потребно попуњене, потписане и оверене доставити Заводу, најкасније до 31. јула 2020. године. Корисницима који у предвиђеном року не доставе Потврду о животу, исплата пензија биће обустављена у септембру 2020. године.

Подели

<