Међугенерацијска солидарност

На конференцији одржаној поводом представљања резултата пројекта Фонда ПИО „Међугенерацијска радионица“, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић је поручио да је веома битно да се у наредном периоду ради на унапређењу сарадње младих и наших најстаријих грађана, јер управо та међугенерацијска сарадња и солидарност представљају основу сваког модерног друштва.

„С обзиром да је приоритет рада Владе Србије побољшање демографске слике наше земље, као и повећана брига о најстаријим грађанима и обезбеђивање што бољих услова њиховог живота, од великог је значаја и рад на унапређењу међугенерацијске сарадње. У таквим околностима желели смо да кроз овај пројекат видимо како најбоље да унапредимо ту сарадњу и учинимо је што ефикаснијом. Постигнути резултати биће даље анализирани и верујем да ће дати јасан план како да као држава учинимо сарадњу још ефикаснијом“, рекао је Ђорђевић. 

Директор Сектора за односе с јавношћу Фонда ПИО, Јелица Тимотијевић, рекла је да ће Фонд и убудуће наставити да, кроз различите активности и програме, подржава међугенерацијску солидарност, јер верује да је за успон заједнице кључно развијати разумевање, сарадњу и толеранцију.

Представљајући резултате радионица одржаних на Старој планини ментор пројекта, доц. др Зоран Весић са Факултета политичких наука у Београду, истакао је да је цео свет стари, па тако и Србија. Према проценама Уједињених нација, свет ће 2100. године имати око 11 милијарди становника, од чега ће више од три милијарде бити старије од 65 година, навео је Весић. У Србији, просечна старост становништва је 43,2 године. Такве демографске промене управо дају могућност за јачање међугенерацијске солидарности, а промоција ових вредности кроз контакт припадника различитих генерација требало би да побољша њихово међусобно разумевање.

Пре ове завршне конференције у Београду, промоције пројекта су одржане у Ваљеву, Краљеву, Нишу и Новом Саду, а од 2017. године, коју је Влада Републике Србије прогласила Годином међугенерацијске сарадње и солидарности, спроводе се и друге активности и програми чији је циљ развијања разумевања и толеранције међу генерацијама.

Подели

<