Наше пензије у иностранству

Пензије и остала права остварена у Србији исплаћују се у 27 земаља света (не рачунајући бивше југословенске републике). Према подацима за 2020. годину од укупно 13.255 корисника више од половине живи у Немачкој - 8.110 корисника, следе Аустрија са 2.270 корисника, Мађарска са 944 корисника, у Шведској је 298 корисника, у Француској 251, у Швајцарској 211, у Чешкој 142, у САД 134 корисника....

У Бразил и Грчку шаље се по једна пензија, у Мексико две, Нови Зеланд пет, у Турску шест...

Током 2020. године по овом основу је трансферисано преко 1,557 милијарди динара, а ове принадлежности исплаћују се тромесечно, због високих административних трошкова и релативно ниских износа.

Подели

<