Наше пензије у иностранству

Image

14. 3. 2022. Пензије и остала права остварена у Србији исплаћују се у 27 земаља света (не рачунајући бивше југословенске републике). Према подацима за 2021. годину од укупно 13.114 корисника више од половине живи у Немачкој – 7.761 корисника, следе Аустрија са 2.256 корисника, Мађарска са 1.101 корисника, у Шведској је 285 корисника, у Француској 234, у Швајцарској 224, у Чешкој 140, у САД 135 корисника....

У Бразил и Грчку шаље се по једна пензија, у Мексико две, Турску пет, у Нови Зеланд шест,...

Током 2021. године по овом основу је трансферисано преко 1,74 милијарде динара, а ове принадлежности исплаћују се тромесечно, због високих административних трошкова и релативно ниских износа.

Подели

<