Новчана помоћ од 5.000 динара за све пензионере

8. 12. 2020.

Почев од 17. децембра 2020. године, а на основу Закључка Владе Републике Србије, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање исплатиће новчану помоћ у износу од 5.000,00 динара свим корисницима пензија, корисницима привремене накнаде – инвалидима рада друге и треће категорије инвалидности, односно преостале радне способности /у складу са чл. 223 и 225 Закона о ПИО/ и инвалидној деци – корисницима привремене накнаде код Фонда ПИО, а који су право остварили закључно са 9. децембром 2020. године.

Корисницима којима решење о признавању права на пензију и осталих права из пензијског и инвалидског осигурања буду донета након 9. децембра 2020. године, новчана помоћ ће се исплатити једнократно, након успостављене исплате права.

Подели

<