Новчана помоћ за пензионере од 10. фебруара

Image

28. 1. 2022. У складу са Закључком Владе Републике Србије од 20. јануара 2022. године Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање извршиће исплату новчане помоћи у износу од 20.000,00 динара свим корисницима пензија, корисницима права на привремену накнаду − инвалидима рада друге и треће категорије инвалидности, односно преостале радне способности, у складу са члановима 223 и 225 Закона о пензијском и инвалидском осигурању, и инвалидној деци – корисницима привремене накнаде код Фонда.

Исплата новчане помоћи вршиће се почев од 10. фебуара 2022. године свим корисницима којима је решењем о остваривању права утврђен датум коришћења закључно са 31. јануаром 2022, без обзира на датум доношења решења. Исплата помоћи корисницима који су право остварили закључно са 31. јануаром ове године а нису обухваћени исплатом од 10. фебруара, биће извршена једнократно, након успостављања исплате пензија.

Подели

<