Обавештење корисницима пензија из Федерације Босне и Херцеговине

Обавештавамо кориснике пензије Федералног завода за мировинско/пензијско и инвалидског осигурања, да је пресудом Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине број: У- 36/18 од 12. новембра 2019. године, утврђено да члан 116. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, који се односи на обуставу исплате пензије у случају стицања статуса осигураника у обавезном осигурању ("Службене новине Федерације БиХ", број: 13/18), није у складу са Уставом Федерације Босне и Херцеговине.

Наведена пресуда Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине је објављена у „Службеним новинама ФБиХ,“ број: 93/19, 11. децембра 2019. године, па се према томе одредба члана 116. Закона о пензијском и инвалидском осигурању неће примењивати почев од 11. децембра 2019. године.

Имајући у виду наведену Пресуду, корисници пензије којима је, у складу са чланом 116. Закона о пензијском и инвалидском осигурању обустављена исплата пензије због стицања статуса осигураника у обавезном осигурању ради успостављања исплате пензије, треба да поднесу захтев за успоставу исплате пензије надлежној служби Федералног завода.

Ово обавештење се не односи на кориснике породичне пензије и кориснике пензије по Закону о привременом повољнијем пензионисању бранилаца одбрамбено-ослободилачког рата.

Информацију о овом обавештењу можете погледати и на веб страници Федералног завода за мировинско/пензијско и инвалидско осигурање (www.fzmiopio.ba).

Подели

<