Обавештење корисницима пензија у вези са застојем у спровођењу административних забрана – мораторијумом

4. 8. 2020.

У складу са Одлуком о привременим мерама за банке ради ублажавања последица пандемије COVID-19 у циљу очувања стабилности финансијског система Народне банке Србије, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање је почев од исплате пензија за јули 2020. године привремено обуставио спровођење административних забрана на пензије корисника по основу кредита код банака.

Застој у спровођењу административних забрана (отплати обавеза корисника пензија – мораторијум) Фонд ПИО ће применити на све кредите код банака који доспевају почев од 1. августа до 30. септембра 2020. године, а примењује се на исплату пензија за јули (које се исплаћују у августу) и за август (које се исплаћују у септембру) 2020. године.

Дужник (корисник пензије) који у договору са банком одбије мораторијум, односно жели да настави са редовном отплатом кредита, начин уплате доспеле рате кредита за јули и август месец договара у директној комунукацији са банком и уплату рате врши у банци.

Фонд ПИО ће почев од исплате пензије за септембар 2020. године наставити са даљом обуставом од пензије по основу кредита.

Након престанка важења наведене одлуке, банке ће електронским путем доставити Фонду ПИО податке о износу рате и остатку дуга, ради даљег спровођења обуставе од пензије, почев од исплате пензија за септембар 2020. године, за све кориснике без обзира на чињеницу да ли су прихватили или одбили мораторијум.

Подели

<