Обавештење о усклађивању словеначких пензија и исплати годишњег додатка

11. 2. 2021.

Завод за пензијско и инвалидско осигурање Словеније, у складу са Споразумом између Републике Србије и Републике Словеније о социјалном осигурању, доставио je информацију о редовном усклађивању пензија за 2,5 одсто од 1. јануара 2021. године.

Истовремено је доставио и обавештење да ће корисницима словеначких пензија бити исплаћен годишњи додатак чији износ зависи од висине пензије корисника, узимајући у обзир и висину иностране пензије.

Завод за пензијско и инвалидско осигурање Словеније ће свим корисницима који су на дан 1. јануара 2021. године имали пребивалиште на територији друге државе до краја марта 2021. године послати образац „Изјава о висини иностране пензије“, који корисник треба да попуни уношењем податка о висини дела пензије исплаћене у јануару 2021. године у иностранству, односно изјаве да не примају пензију из иностранства. Корисници ће податке моћи да доставе преко интернет портала наведеног на пратећем допису или да попуњен образац изјаве врате поштом.

Кориснику који попуњену изјаву достави словеначком носиоцу осигурања до 30. априла 2021. године, годишњи додатак биће исплаћен до 30. септембра 2021, а кориснику који изјаву достави до 30. септембра 2021. године, годишњи додатак ће бити исплаћен до краја 2021. године.

Подели

<