Обавештење за кориснике пензија из Француске

18. 3. 2021.

Обавештавамо све кориснике који примају пензију из Републике Француске, а који имају пребивалиште на територији Републике Србије, да је према обавештењу које смо добили од француског исплатиоца пензија у последњих неколико месеци дошло до кашњења у исплати њихових пензијских примања. Разлог томе је промена надлежности и начина рада француских институција приликом обрада достављених потврда о животу.

Завод за социјално осигурање је с тим у вези затражио од француског органа за везу да се у најкраћем року успостави редовна исплата пензија за све кориснике који имају пребивалиште у Републици Србији.

У вези с наведеним, убудуће је потребно да корисници образац Потврде о животу шаљу на следећу адресу:

Centre de Traitement

Retraite à l’étranger

CS 13 999 Esvres

37321 Tours Cedex 9

République de France

Овом приликом подсећамо све кориснике пензија из Републике Француске да су у обавези да једном годишње доставе оверени образац Потврде о животу, како не би дошло до обуставе, односно кашњења у исплати пензија. Образац Потврде о животу може се оверити код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (у филијалама, службама филијала и испоставама), дипломатско-конзуларном представништву Републике Француске у Србији и код јавног бележника, на основу личног присуства корисника давања и увида у личну исправу.

Подели

<