Обезбеђена редовна исплата права из ПИО

2. 9. 2021. Финансијским планом Фонда за 2021. годину обезбеђена је редовна исплата пензија и осталих права из пензијског и инвалидског осигурања, истакнуто је у инфомацији о финансијском пословању Фонда ПИО за период јануар-јуни 2021. године коју је разматрао и прихватио Управни одбор Фонда. Пензије и новчане накнаде усклађене су за 5,9% почев од исплате за јануар 2021. године. За 1,26 милиона корисника са примањима до 37.954,68 динара исплаћује се и новчани износ као увећање уз пензију. Ребалансом плана из априла 2021. године обезбеђена су и средства за исплату једнократне новчане помоћи у износу 5.900 динара, која ће бити уплаћена свим  корисницима 22. септембра.

У периоду јануар – јун 2021. године укупни приходи и примања остварени су у износу од 352,2 милијарде динара, што је у односу на исти период претходне године више за 3,8%.

Учешће укупних прихода од доприноса у структури финансирања Фонда у првих шест месеци износи 83,0% што је повећање учешћа у односу на исти период 2020. када је износило 63,3% и 2019. године када је износило 74,1%.

Учешће трансфера из буџета у структури финансирања Фонда у првих шест месеци износи 16,8% што је смањење учешћа у односу на исти период 2020. када је износило 36,5% и 2019. године када је износило 25,8%.

Подели

<