Од 1. јануара нови услови за старосну пензију

22. 12. 2020.

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа грађане да, у складу са Законом о ПИО, од 1. јануара 2021. године важе нови услови за остваривање права на старосну и превремену старосну пензију.

Граница за одлазак у старосну пензију код жена помера се за два месеца, тако да је услов за жене у 2021. години 63 године и два месеца живота и најмање 15 година стажа осигурања. Код мушкараца и даље важе исти услови – 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања.

Осим овог основа за старосну пензију, осигураници оба пола могу то право остварити са навршених 45 година стажа осигурања, без обзира на године живота.

За остваривање права на превремену старосну пензију, од 1. јануара 2021. године мушкарцима ће бити потребно 40 година стажа осигурања и 59 година живота, а женама најмање 39 година и четири месеца стажа осигурања и 58 година и четири месеца живота. У овом случају пензија се трајно умањује за 0,34 одсто за сваки месец пре навршених година живота прописаних за стицање права на старосну пензију у тој календарској години. Укупан износ умањења за превремену старосну пензију максимално може да износи 20,4 одсто.

Уколико осигураник жели да оствари право на пензију по условима из 2020. године, требало би да раскине радни однос и поднесе захтев у овој години, како би право на пензију остварио по условима који важе у овој години. Подношење захтева 1. јануара и касније подразумева примену услова који важе у тој години. Дакле, да би се остварило право на пензију по условима који важе у 2020. години, потребно је да се најкасније 30. децембра раскине радни однос, како би се најкасније 31. децембра поднео захтев за остваривање права на пензију.

Захтев за остваривање права на пензију са приложеним доказима могуће је предати лично на шалтеру надлежне организационе јединице Фонда или га послати поштом као препоручену пошиљку. Поред тога, Фонд је грађанима омогућио да захтеве за остваривање права на пензију подносе и електронским путем, коришћењем веб портала е-Шалтер, преко адресе esalter.pio.rs.Порталу се може приступити и преко сајта Фонда. На порталу се налази и детаљно упутство за коришћење, као и услови које је неопходно испунити да би се портал могао користити.

Подели

<