Од 1. јануара повећане пензије и остала права из ПИО

Image

4. 1. 2023. Крајем 2022. године измењен је и допуњен Закон о пензијском и инвалидском осигурању који предвиђа нови начин усклађивања пензија и осталих права из пензијског и инвалидског осигурања, којим је ојачана веза између економског развоја земље и раста стандарда корисника пензија.

  • Пензије ће се увећавати у зависности од учешћа нето пензија и увећања уз пензију у бруто домаћем производу, чија висина одређује да ли ће пензије бити усклађене према кретању зарада, потрошачких цена или по швајцарској формули. С обзиром да је обрачунато учешће нето пензија и увећања уз пензију у БДП 9,3 одсто, дакле ниже од 10 одсто, од јануара 2023. године пензије и остала права из пензијског и инвалидског осигурања биће увећани у проценту промене просечне зараде, односно за 12,1 одсто. У односу на децембар 2021. пензије ће у 2023. години бити веће за укупно 28,9 одсто. Већи приходи Фонда у наредној години омогућиће и издвајање више средстава за побољшање друштвеног стандарда пензионера, тако да ће за бесплатан опоравак пензионера у бањама, за културно-спортске манифестације и пакете солидарне помоћи у 2023. бити издвојено 698,4 милиона динара, што је за 7,5 одсто више него у 2022. год.–објашњава Реља Огњеновић, заменик директора Фонда.

Просечна новембарска пензија, након ванредног увећања од 9 одсто, износи 33.742 динара, а након јануарског повећања од 12,1 одсто износиће  око 37.825 динара.

Подели

<