Оглас за отуђење непокретности у Тополи

21. 5. 2020.

Ha оснoвy Одлyкe Управног oдбoра Репyбличког фондa зa пензијскo и инвалидско осигурање број 08/02 број 022.1-1/66 од 10. децембра 2019. године, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Филијала Крагујевац, Лепенички булевар 9а, објављује оглас ради отуђења непокретности у Тополи, Авенија Краља Петра Првог 24.

                Оглас-Топола

Подели

<