Пензије за април, мај и јун за запослене у целини исплаћене из буџета Фонда

Image

15. 7. 2022. Приликом исплате пензија у мају, јуну и јулу за 888.252 корисника права из категорије запослених нису повлачена средства на име недостајућих средстава за исплату пензија, изјавио је Реља Огњеновић, заменик директора Фонда ПИО.

- Током последње три исплате из буџета су повучена средства само за обавезујуће трансфере државе, а саме пензије исплаћене су из наплаћених средстава по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање.

Изворни приходи Фонда су одраз убрзаног привредног раста, који је у Србији обезбеђен кроз инвестиције и повећање броја запослених у привреди, као и повећање њихових зарада, из којих се обезбеђује наплата доприноса за пензијско и инвалидско осигурање. Мере које држава предузима како би оснажила економију доприносе јачању институција система и подижу квалитет живота свих наших грађана. Сведоци смо све већег броја привредних субјеката, све већег броја запослених и повећања плата, нарочито у реалном сектору, што се у коначном повољно одражава на пензијски систем и омогућује нам да пензије исплаћујемо из остварених прихода, односно да немамо тај недостајући део за који гарантује и који дотира држава.

Наравно, у повољнијем економском окружењу повољнија је и финансијска слика, па се отвара простор за повећање пензионерских принадлежности. Пензионери заиста могу бити сигурни, што се тиче средстава потребних за исплату пензија, а нарочито безбрижни по питању повећања пензија, имајући у виду најаву председника Републике Александра Вучића да ће до краја године бити ванредно усклађивање, а од 1. јануара и редовно, што би значило да ће се пензије у кратком периоду увећати за више од 19 одсто.

Аргументи за изнету тврдњу управо се виде у резултатима који су остварени од 1. јануара ове године. Укупно наплаћени доприноси за пензијско и инвалидско осигурање у периоду од 1. јануара до 11. јула 2022. године су за 5,9 милијарди виши од планираних Финансијским планом. Ако постигнуто упоредимо са истим периодом претходне године, у овој години је наплаћено више прихода од доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 28,8 милијарди динара, односно за 9,16 одсто, што је веома добар упоредни показатељ ‒ објаснио је Реља Огњеновић.

Подели

<