Пензионерима по 50 евра у септембру

31. 8. 2021. У складу са Закључком Владе Републике Србије од 8. априла 2021. године Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање извршиће 22. септембра исплату новчане помоћи од 50 евра у динарској противвредности свим корисницима пензија. Реч је о корисницима који cу право остварили закључно са 25. августом 2021. године.

Заменик директора Фонда ПИО, Реља Огњеновић, објаснио је коме ће све бити исплаћена ова помоћ.

- Новчану помоћ у износу од 5.900 динара добиће корисници који су остварили право на пензију, укључујући и кориснике који су то право остварили применом одредаба међународних уговора о социјалном осигурању. За кориснике права на тзв. дељиву породичну пензију узима се у обзир свака одвојена исплата пензије. Такође, помоћ ће бити исплаћена и корисницима права на привремену накнаду − инвалидима рада друге и треће категорије инвалидности, односно преостале радне способности, у складу са члановима 223 и 225 Закона о пензијском и инвалидском осигурању, и инвалидној деци – корисницима привремене накнаде код Фонда. Услов за све је да cу право остварили закључно са 25. августом 2021. године. Напомињем да ће се корисницима који су право остварили закључно са 25. августом ове године, а којима решења о признавању права буду донета после тог датума, исплата извршити једнократно, након успостављања исплате права – навео је заменик директора Фонда.

Реља Огњеновић je подсетио и да корисници који испуњавају услове у складу са овим Закључком Владе, као и приликом ранијих исплата новчане помоћи, неће морати да се пријављују, него ће им новац аутоматски бити исплаћен.

Осим септембарске помоћи, захваљујући одговорној економској политици и постигнутим резултатима, држава ће свим пунолетним грађанима исплатити 30 евра у новембру и додатних 20 евра у децембру, а за фебруар/март идуће године најављено је још по 20.000 динара новчане подршке пензионерима.

Подели

<