Подношења захтева за издавање потврда о животу

10. 7. 2020.

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање је, имајући у виду ванредне околности које су наступиле у Републици Србији услед ширења вируса Covid-19, омогућио корисницима иностраних пензија који имају обавезу да доставе потврде о животу носиоцима социјалног осигурања у државама које им исплаћују пензију, да исте добију у свим организационим јединицама Фонда ПИО, тако што ће захтев поднети на један од понуђена два начина, без потребе доласка на шалтере Фонда:

  • захтев могу поднети електронски, преко web Портала е-Шалтер на насловној страни сајта Фонда www.pio.rs/Електронски сервиси; уколико је кориснику инострани носилац осигурања доставио образац потврде/ уверења о животу потребно је да исти попуни, скенира и уз скенирану личну карту достави Фонду ради овере, или
  • захтев могу поднети поштом, као препоручену пошиљку достављену на адресу филијале Фонда ПИО по месту пребивалишта; на сајту Фонда www.pio.rs/Пословна мрежа доступне су адресе филијала; уз попуњени захтев, потребно је доставити очитану личну карту и попуњен образац потврде/ уверења о животу.

Напомињемо да уколико корисник није добио образац потврде/уверења о животу од иностраног носиоца осигурања, може га преузети и са сајта Фонда (www.pio.rs/Обрасци потврдa о животу, бирајући жељену државу.

Достављене потврде о животу Фонд ће оверити и доставити кориснику путем поште.

Подели

<