Подношење захтева за издавање уверења/потврде о коришћењу права на пензију преко wеб портала е-Шалтер

4. 8. 2020.

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање омогућио је електронским путем, преко web портала е-Шалтер РФПИО, подношење захтева за издавање уверења/потврде о коришћењу права на пензију остварену у Републици Србији, захтева за издавање уверења/потврда о коришћењу права на пензију применом међународних уговора о социјалном осигурању и захтева за издавање уверења/потврде о коришћењу права на пензију остварену у иностранству само применом међународних уговора о социјалном осигурању закљученим са државама које су као републике биле у саставу СФРЈ.

Захтев за издавање уверења/потврде о коришћењу права на пензију остварену у Републици Србији и захтев за издавање уверења/потврде о коришћењу права на пензију остварену у иностранству само применом међународних уговора о социјалном осигурању закљученим са државама које су као републике биле у саставу СФРЈ се преко web портала е-Шалтер подноси се надлежној филијали, односно служби филијале Фонда.

Захтев за издавање уверења/потврде о коришћењу права на пензију остварену у иностранству применом међународних уговора о социјалном осигурању подноси се Одељењу за пензијско и инвалидско осигурање по међународним уговорима у Дирекцији Фонда, односно Одељењу за пензијско и инвалидско осигурање по међународним уговорима у Дирекцији Покрајинског фонда.

Ради што краћег решавања по захтевима поднетим преко портала е-Шалтер, образац захтева треба правилно попунити и потписати, а уз попуњен и потписан захтев доставља се и доказ о идентитету (скенирана лична карта). Недостављање потребне документације доводи до одуговлачења поступка.

Тражено уверење/потврда ће бити достављена поштом на адресу, а више информација о условима коришћења портала и начину попуњавања и подношења захтева налазе се на почетној страни портала еШалтер (опције: Услови коришћења портала и Упутство за коришћење web портала е-Шалтер).

Подели

<